JJ Recycling spol. s r.o.

Sídlo spoločnosti :
Za Humnami 269/3 | 911 01 Trenčín 

Kancelária :
Brnianska 1H/712 | 911 05 Trenčín

IČO :  50 884 433
IČ DPH :  SK2120510788

Obchodný register OS Trenčín
odd. Sro vložka č. :  34686/R

Contact us / Kontaktujte nás :

You may contact us by filling in this form any time you have some demand, supply or have any questions.

Môžete nás kontaktovať kedykoľvek vyplnením nasledovného formulára, pokiaľ máte nejakú ponuku, dopyt alebo otázky.