Služby

  • výkup výrobného plastového odpadu vo forme drvín, granulátov, nezhodných výrobkov, pretokov a podobne…
  • výkup triedeného plastového odpadu vo forme lisovaných balíkov
  • triedenie, drvenie a spätná dodávka plastového odpadu do výroby
  • poradenstvo v oblasti recyklácie plastov a ostatných odpadov